Karl Friedrich Edler v. Rennenkampff (Ka.11)

* Riga 23.11.1788, ~ Riga, St. Jakobi, 27.11.1788, † St. Petersburg 19.07.1848, ▭ St. Petersburg, St. Petri, 21.07.1848,

⚭ 1819 Seraphima Petrowna Nemtschinow, * Kasan 01.12.1800, † St. Peters­burg 15.11.1878, ▭ Nowodewitschi-Kloster (orth.); To. d. Kaiserlich russischen Statsrats Peter Nemtschinow, Direktor der Krons-Domänen des Gouvernements Nishni-Novgorod.

Mitherr auf Kokenberg (1827-1828), Kaiserlich russischer Generalleutnant, Ritter des preußischen Ordens „Pour le mérite“ (1814).

Kinder
Ka.22 Paul
Ka.23 Katharina
Ka.24 Nikolai
Ka.25 Alexandrine
Ka.26 Leonid
Ka.27 Sophie
Ka.28 Constantin
Ka.29 Nadeschda
Ka.30 Anna
Ka.31 Wladimir
Ka.32 Elisabeth
Ka.33 Michael
Ka.34 Seraphina
Ka.35 Sinaida
Ka.36 Alexander
Ka.37 Theodor
Geschwister
Ka.o4 Christer Johann
Ka.o5 Georg Simon
Ka.o6 Magnus Georg
Ka.o7 Johann
Ka.o8 Charlotta Johanna Jakobina
Ka.o9 Alexander Reinhold
Ka.10 Magnus Georg
Ka.12 Herrmann Wilhelm
Vater
Ka.o1 Paul Reinhold
Mutter
Charlotta Christina Elisabeth v. Meiners
IX. Gen. - Carl Friedrich Edler v. R. (Ka.11), 1788-1848

Ka.11  Rennenkampff, Carl Friedrich Edler von

* Riga 23.11.1788, ~ Riga 27.11.1788, ✝ St. Petersburg 05.09.1848, ▭ St. Petersburg 21.09.1848,
⚭ 1819 Seraphima Petrowna Nemtschinow, * Kasan 01.12.1800, ✝ St. Peters­burg 15.11.1878; To. d. Statsrats Peter Nemtschinow, Direktor der Krons-Domänen des Nishni-Novgorodschen Gouvernements.

Generalleutnant, Ritter des Ordens „Pour le mérite“.

Dokumente

1834 Verleihung eines Grundstücks
1847 Dienstlisten aus dem Militärhistorisches Staatsarchiv
1868 Buchholtzer Regesten Transkr
1868 Buchholtzer Regesten
1913 Biographisches Lexikon St. Petersburg
1988 Dekabristen-Lexikon Moskau
1997 Erinnerungen des Grafen Miljutin Übers
1997 Erinnerungen des Grafen Miljutin
1999 Aus der Nationalbibliothek St. Petersburg